Politics

กทม.จ่อเปิดเดินเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบภายในก.พ.นี้


กทม.เตรียมเปิดเดินเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบ ลดปัญหามลพิษทางน้ำ ส่วนต่อขยายวัดศรีบุญเรือง-สำนักงานเขตมีนบุรี ในเดือนก.พ.นี้

 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.65  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินการร่วมกันของ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การจัดการน้ำเสีย กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีงานที่สำคัญตามแผนหลัก 5 ประการ คือ การแก้ไขปัญหามลพิษและคุณภาพน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (2564-2567) รวม 84 โครงการ ในภาพรวมของคลองแสนแสบ ความยาวรวม 72 กม. เชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ สำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่ริมคลองให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อหยุดต้นทางน้ำเสียที่ไหลลงคลอง รวมทั้งการจัดหาเรือไฟฟ้ามาใช้แทนเรือเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษ พร้อมทั้งปรับปรุงท่าเรือโดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีโครงการที่พัฒนาคลองและชุมชนริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้สะอาดสวยงาม รวมถึงการจัดการเดินเรือโดยสารสาธารณะด้วยเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดมลพิษ โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้เตรียมเปิดให้บริการเดินเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย จากวัดศรีบุญเรือง-สำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งเรือโดยสารไฟฟ้า จะทำให้เกิดคลื่นน้อย มีเสียงเบา ไม่มีการปล่อยของเสียลงคลอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่เกิดการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยได้ดำเนินการจัดซื้อเรือไฟฟ้า 12 ลำ ก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ทดแทนท่าเทียบเรือเดิมที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 8 ท่า

ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนลงนามว่าจ้างผู้ให้บริการเดินเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในเดือนก.พ. นี้ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50-60 นาที ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 05.30 น.-20.30 น. ลำสุดท้ายออกประมาณเวลา 19.30 น. ช่วงเวลาเร่งด่วนออกทุก 15 นาที ช่วงเวลาปกติออกทุก 30 นาที ส่วนวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เดินเรือเวลา 06.00 น.-19.00 น. ลำสุดท้ายออกประมาณเวลา 18.30 น. ออกทุก 30 นาที โดยมีท่าเทียบเรือที่ให้บริการในแนวเส้นทางที่สำคัญ ได้แก่

 

1.ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง 2.ท่าเรือโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา

3.ท่าเรือเสรีไทย 26

4.ท่าเรือคลองรหัส

5.ท่าเรือหมู่บ้านร่มไทร

6.ท่าเรือสุเหร่าแดง

7.ท่าเรือชุมชนหลอแหลใหญ่

8.ท่าเรือตลาดมีนบุรี

9.ท่าเรือสำนักงานเขตมีนบุรี (หลังสำนักงานอัยการมีนบุรี)

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

The post กทม.จ่อเปิดเดินเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบภายในก.พ.นี้ appeared first on INN News.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close