Politics

ข่าวต้นชั่วโมง 18.00 น.


“สมชาย” แนะแนวทางแก้ปัญหาสภาฯล่ม กำหนดมาตราการในรธน. กรณีไม่แสดงตนในจำนวนที่กำหนดไว้ต้องพ้นสมาชิกภาพ ส.ส.-การจำกัดสิทธิรับประโยชน์และเงินประจําตําแหน่ง


นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค โดยระบุว่า แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่ม เลยรีบยกวิธียุคสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ปี 2557 มาดำเนินการ

 

คือ กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ให้สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ, กำหนดไว้ในข้อบังคับ การประชุม ให้สมาชิกที่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภาเกินกว่า 1ใน 3 ของจำนวนครั้งที่แสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลา 90 วัน สิ้นสุดสมาชิกภาพตามรัฐธรรมนูญ

 

และกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น โดยสมาชิกผู้ใดไม่มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของกําหนดนัดประชุมในแต่ละเดือน ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นรายเดือนสําหรับเดือนนั้น

 

ซึ่งเชื่อว่าหากกำหนดมาตรการดังกล่าวจะได้ผลทั้งในการแสดงตนเป็นองค์ประชุมและการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิดปัญหาองค์ประชุมล่มอีก และชี้แจงว่าการที่ยกตัวอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่ได้หมายถึงให้มีสภาอื่นมาทำหน้าที่แทนตามที่มีข่าวลือเรื่องของการทำรัฐประหาร

 

แม้อาจไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับในปัจจุบันแต่หวังว่ายังสามารถนำไปคิดปรับใช้พอให้เห็นเป็นทางออกให้สภาเป็นที่พึ่ง หวังของประชาชนไทยได้ต่อไป ไม่ให้เกิดวิกฤติการเมืองจนต้องมีใครมาล่มสภาอีก พร้อมกับทิ้งท้ายว่าสภาล่ม กับ ถูกล่มสภาปัญหาไหนแก้ยากกว่ากัน

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

The post ข่าวต้นชั่วโมง 18.00 น. appeared first on INN News.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close