Politics

ข้อดี-ข้อเสีย การฉีด “วัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง” ทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษไทยรัฐออนไลน์

6 ก.พ. 2565 14:00 น.

“ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” เปิดข้อดี-ข้อเสียการฉีด “วัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง” ทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ พร้อมย้ำเป็นไปด้วยความสมัครใจ

วันที่ 6 ก.พ. 2565 เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ โพสต์ข้อความเรื่อง “ทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษ” โดยระบุว่า ทางเลือกเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 3, 4) เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยมี 2 รูปแบบ คือ 1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส ขนาดยา 15mcg/dose (0.15 ml) 2. ฉีดเข้าชั้นผิวหนังขนาดยา 10 mcg/dose(0.1 ml)

ทั้งนี้มี “ข้อดี” คือ ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิฯ ใกล้เคียงกับรูปแบบปกติเต็มโดส แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์เชิงระบบเช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้อยกว่ารูปแบบปกติ และมี “ข้อเสีย” คือการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง อาจจะมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดมากกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ส่วนการเข้ารับบริการฉีดเข็มกระตุ้นรูปแบบพิเศษเป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการต้องแจ้งความประสงค์ฉีด ที่เจ้าหน้าที่คัดกรองทุกครั้ง เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำท่านไปที่จุดบริการที่จัดไว้เฉพาะ สำหรับจุดบริการรูปแบบพิเศษอยู่ที่โซนประตู 2 ซึ่งแยกต่างหาก จากจุดให้บริการปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารวัคซีน

ขณะที่การฉีดนี้ จะปรากฏในหมอพร้อม (รับใบรับรองวัคซีนปกติ) แต่รายละเอียดประเภทการฉีดและขนาดความแรงวัคซีนที่ได้รับ จะปรากฏเฉพาะในฐานข้อมูลของศูนย์ฯ เท่านั้น โดยเริ่มเลือกฉีดรูปแบบพิเศษตามความสมัครใจได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป.

อ่านเพิ่มเติม…Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close