Politics

ข้าวเหนียว ข้าวนึ่งเชียงใหม่ จ่อขึ้นราคาขายปลีกหลังข้าวสารแพงพุ่งไม่หยุด
ราคาข้าวสาร ข้าวเหนียวที่จังหวัดเชียงใหม่ปรับขึ้นราคาต่อเนื่องอีกกระสอบละ 100 บาท ตามหลังข้าวสารอื่นๆหลังโรงสีขึ้นราคาแบบไม่ทราบสาเหตุ แตยังขายปลีกราคาเดิม ส่วนข้าวเหนียวนึ่งยัง กก.ละ 45 บาทSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close