Entertainment

“จี๋-สุทธิรักษ์” งานแน่นปัง ไม่ปิดกั้นงานสายวาย


เรียกว่าแน่นปัง คิวฮอต คิวทองมากทีเดียวสำหรับ “จี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร” นักแสดงจาก “สกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ฯ” ซึ่งล่าสุดกำลังถ่ายทำละครเรื่อง “ผู้ใหญ่ลีศรีบานเย็น” ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)…

The post “จี๋-สุทธิรักษ์” งานแน่นปัง ไม่ปิดกั้นงานสายวาย appeared first on GossipStar.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.