Politics

“จุรินทร์” สั่งพณ.ติดตาม-ดูแล “คาร์ซีท” ห้ามขึ้นราคา


เศรษฐกิจ

12 พฤษภาคม 2022 – 18:25

“จุรินทร์” สั่งพาณิชย์ติดตาม-ดูแลราคา “คาร์ซีท” ห้ามขึ้นราคา พร้อมประสานห้างค้าส่ง-ค้าปลีก เร่งนำเข้าราคาถูกช่วยประชาชน หากพบฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควรแจ้ง 1569 ใช้กม.ฟัน

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เรื่องคาร์ซีทซึ่งจะบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน 2565 ให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ จะต้องมีคาร์ซีทสำหรับการนั่งโดยสารในรถยนต์ สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยดูแลคือ กรมการค้าภายใน ได้มีการเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งห้างสรรพสินค้าและผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆที่จำหน่ายคาร์ซีท สั่งการให้ห้ามปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด ถ้ามีการขอปรับราคาเพราะต้นทุนนำเข้าสูงขึ้นหรือเหตุอื่น ต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในก่อน

 

และขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี ให้ช่วยนำเข้าคาร์ซีทราคาประหยัดมาจำหน่ายในประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป และจากนี้ไปจะติดตามการจำหน่ายในแพลตฟอร์มต่างๆ

 

โดยกรมการค้าภายในแจ้งแล้วว่าห้ามแก้ไขหรือปรับราคาขึ้น หากมีการฉวยโอกาส ตรวจพบจะดำเนินคดีตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ถือว่าเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้บริโภคพบข้อสงสัยว่าจะเป็นการค้ากำไรเกินควร สามารถแจ้งสายด่วน 1569 เพื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้

 

 

และในขณะนี้เท่าที่ติดตามราคาคาร์ซีทในตลาด จากการสำรวจของพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าราคามีความแตกต่างกันมากตามคุณภาพรูปแบบต้นทุนนำเข้า ตกเฉลี่ยประมาณ 1,500-30,000 บาท จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งราคาจำหน่ายมายังกรมการค้าภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า กรณีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจะมีผลในวันที่ 5 กันยายน 2565 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับล่าสุด ซึ่งยังมีเวลาอีกประมาณ 4 เดือน ผลทางกฎหมายการบังคับใช้จึงจะเกิดขึ้น ดังนั้นประชาชนยังมีเวลาเตรียมตัวและกระทรวงพาณิชย์เป็นปลายทางของสถานการณ์ด้านราคาก็จะได้ประสานงานเรื่องสินค้าให้ได้มาตรฐานราคาย่อมเยานำเข้ามาให้เป็นทางเลือกและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเพื่อไม่ให้เป็นภาระมากเกินไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close