Politics

ทช.เตรียมความพร้อมถนนรับนทท.ร่วมงาน”ศรีสะเกษเกมส์”


กรมทางหลวงชนบท ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” เตรียมความพร้อมของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวและนักกีฬาเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ประกอบด้วยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์ ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายสายทาง

เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565 เเละการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2565

 

โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของถนนทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ ซึ่งได้มีการสำรวจเส้นทาง ทาสี ตีเส้นจราจรและบริเวณทางม้าลายให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และคณะนักกีฬา เดินทางบนถนนทางหลวงชนบทได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยให้ประชาชนอุ่นใจในการใช้บริการถนนทางหลวงชนบท ตลอดจนให้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง ถนนสายทางหลักต่าง ๆ ของกรม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

The post ทช.เตรียมความพร้อมถนนรับนทท.ร่วมงาน”ศรีสะเกษเกมส์” appeared first on INN News.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close