Politics

นักวิจัยเผยประโยชน์การนำเศษสับปะรดมาใช้ใหม่
เมื่อปลายปีที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยนำโดยผู้เชี่ยวชาญจากแผนกเคมีวิเคราะห์ โภชนาการ และวิทยาศาสตร์การอาหารของมหาวิทยาลัยอาลีกันเตในสเปน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนากลิ่นหอมตามธรรมชาติSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close