Politics

ปชป. ชี้คะแนนนิยม “เอ้” สุชัชวีร์ เพิ่มขึ้นหลังเปิดตัว ลงพื้นที่ครั้งแรกคนตอบรับ
“ดรุณวรรณ” เผย ประชาชนตอบรับ “เอ้” สุชัชวีร์ ดี หลังจากลงพื้นที่ ชี้ คะแนนความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากเปิดตัว เชื่อคนจะให้โอกาสนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close