Politics

“ประเสริฐ” ชี้เหตุสภาล่มบ่อยเพราะรอยร้าวในรัฐบาล จี้ “บิ๊กตู่” ใส่ใจตอบอภิปราย
“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” จี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ใส่ใจตอบอภิปรายไม่ลงมติ ชี้ การอ้างว่าจะตอบกว้างๆ แสดงว่าไม่รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเลย อ้างสภาล่มบ่อยเพราะความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close