Politics

ปากีสถานยุบสภาจ่อเลือกตั้งใหม่ นายกฯ อ้างสหรัฐฯ พยายามโค่นอำนาจ
ประธานาธิบดีปากีสถานสั่งยุบสภาแล้ว ปูทางสู่การเลือกตั้งใหม่ หลังเกิดความพยายามถอดถอนนายกรัฐมนตรี อิมราน ข่าน ซึ่งอ้างว่ามีสหรัฐฯ อยู่เบื้องหลังSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.