Politics

ผู้ว่าฯหมูป่าเปิดการสัมมนาเพิ่มทักษะปชช.ยุคดิจิทัล


ผู้ว่าฯหมูป่าเปิดการสัมมนาเพิ่มทักษะการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ภาคประชาชนในยุคดิจิทัล

 

 

ที่ โรงแรมทินิดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มทักษะการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนในยุคดิจิทัล โดยมี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมสัมมนา

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มทักษะการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนในยุคดิจิทัล ในปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน แต่เป็นการหลอมรวมกับวิถีชีวิตของคนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นที่มาของการจัดครั้งนี้

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคลี่ประเด็น การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลกับประเด็นข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัดปทุมธานี ให้น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการผลิตและเผยแพร่สื่อในยุคดิจิทัลสำหรับการพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้มีความสามารถด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล และเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมายนำไปสู่การสร้างความรับรู้ ความเชื่อมั่น และปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

 

โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ในวันแรก เป็นการถ่ายทอดเทคนิคการจับประเด็นสร้าง Content ให้น่าสนใจ และเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบการสื่อสารยุคดิจิทัล ทั้งสื่อ On ground On air และ Online โดยมี คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย พร้อมทีมงาน ส่วนในวันที่สองของการสัมมนาจะเป็นการถ่ายทอดหลักการประชาสัมพันธ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ นำนโยบายภาครัฐสู่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

The post ผู้ว่าฯหมูป่าเปิดการสัมมนาเพิ่มทักษะปชช.ยุคดิจิทัล appeared first on INN News.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close