Politics

ฝนตกกระหน่ำท่วมนิคมพัฒนา ชาวบ้านโกลาหลอยู่มานานไม่เคยเจอฝนตกกระหน่ำท่วมนิคมพัฒนา ชาวบ้านโกลาหลอยู่มานานไม่เคยเจอSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.