Politics

พณ.เปิดหลักสูตรไนซ์การค้าระหว่างประเทศ(NIC2E)


‘พาณิชย์’ เปิดหลักสูตรไนซ์การค้าระหว่างประเทศ สำหรับสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการค้ายุคใหม่

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้กรมฯ เร่งเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA เพื่อขยายตลาดการค้าของไทย จึงได้ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรไนซ์ (NIC2E) หรือ “การค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” รุ่นที่ 1

โดยหลักสูตร NIC2E จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565 อบรมทุกวันศุกร์ โดยจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา มาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเชิงวิชาการด้านการค้าระหว่างประเทศรวม 30 ชั่วโมง มีเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหม่ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในยุคเริ่มฟื้นตัวจากโควิด ประเด็นสำคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศและการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การเงินสมัยใหม่ และการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งกรมฯ เห็นว่าหลักสูตร NIC2E รุ่นที่ 1 นี้ จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศในมิติใหม่ของไทยเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

The post พณ.เปิดหลักสูตรไนซ์การค้าระหว่างประเทศ(NIC2E) appeared first on INN News.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close