Politics

พล.อ.ประยุทธ์ สั่งก.แรงงานเตรียมความพร้อมนำแรงงานต่างชาติกลับเข้ามาทำงานในไทย
นายกฯ ติดตามสถานการณ์การนำแรงงานต่างชาติกลับเข้ามาทำงานในไทย หลังทำ MOU กำชับกระทรวงแรงงานให้เตรียมแนวทางการดูแลและดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close