Politics

พัทลุง ขอขึ้นทะเบียนควายทะเลน้อยเป็นมรดกโลก


พัทลุง ขอขึ้นทะเบียนควายปลักทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร

 

 

นางอมรรัตน์ กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมประเมินพื้นที่ของคณะกรรมการ เพื่อขอรับรองให้ระบบการเลี้ยงความปลัก ( ควายน้ำ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำของทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร ( GIAHS ) ของไทย จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )

 

ซึ่งที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการขอขึ้นทะเบียนระบบการเลี้ยงควายปลัก ( ควายน้ำ ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร ( GIAHS ) ของไทย พร้อมกำหนดพื้นที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จริงในการขอรับรองระบบการเลี้ยงควายปลัก ( ควายน้ำ ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร ( GIAHS ) ของไทย ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 เพื่อคณะกรรมการจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )พิจารณาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

 

อย่างเช่น ด้านวิถีการทำเกษตร การใช้สารเคมีในพื้นที่ แผนการบริหารจักการมลพิษทางน้ำ และความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ นอกจากนั้นคณะกรรมการฯจะได้รับฟังการนำเสนอระบบการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จากเกษตรกรผู้เลี้ยงควายโดยตรง เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป หากการขึ้นทะเบียนประสบผลสำเร็จควายปลัก หรือ (ควายน้ำ ทะเลน้อย) จะเป็นปศุสัตว์ชนิดแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเกษตรโลก

 

สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลกจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน เป็นหนทางส่งเสริมการอนุรักษ์ ปกป้องฟื้นฟูวิถีการทำเกษตรให้เป็นแหล่งอาหารเกิดความมั่นคง ลูกหลานไม่อดอยาก ปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการผลิต ก่อให้เกิดตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมมรดกเกษตรโลก ส่งผลให้เกษตรกรซื้อขายได้ราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน ทำให้เกิดการฟื้นฟู กลายเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยว สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.