Politics

พาณิชย์ เผยราคาสินค้าเริ่มทรงตัว หมู ไก่ น้ำมันปาล์ม ผัก ไม่แพงแล้ว
กระทรวงพาณิชย์ เผย "ราคาสินค้า" เริ่มทรงตัว หมู ไก่ น้ำมันปาล์ม ผัก ไม่แพงแล้วพร้อมสั่งมอนิเตอร์สินค้าต่อ เน้นกลุ่มจำเป็นต่อการครองชีพ ปัจจัยการผลิต และที่เป็นต้นทุนอย่างน้ำมัน ก๊าซหุงต้มSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close