Entertainment

มูลนิธิกล้าธรรม ส่งมอบปัจจัย 1,317,700 บาท ให้ 3 โครงการ


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ที่ วัดไทรงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลนิธิกล้าธรรม ในความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานจัดตั้งกองทุนภัตตาหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญภาคใต้ ได้ส่งมอบทุนให้กับ 3 โครงการ ดังนี้ โครงการกล้าธรรมนำสู่เรือนฯ ปีที่ 8 โครงการทำบุญวันละบาท และโครงการสร้างเมรุวัดไทรงาม รวม 1,317,700 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท)

โครงการกล้าธรรมนำสู่เรือน ปีที่ 8 มีกองทุนต่างๆ ดังนี้
– กองทุนข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม
– กองทุนผ้าไตรจีวร จำนวน 110 ไตร
– กองทุนการศึกษา จำนวน 110 ทุน
– กองทุนอุปกรณ์การเรียน/หนังสือนักธรรม-บาลี
– กองทุนอุปกรณ์การศึกษา/ชุดคอมพิวเตอร์

โครงการทำบุญวันละบาท เหมือนได้ใส่บาตรพระ-เณร ทำได้ตลอดทั้งปี เช่นในวันเกิดหรือวันสำคัญของชีวิต

โครงการร่วมสร้างเมรุวัดไทรงาม อ.ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นวัดที่พระครูอุดมโพธิวิเทศ ครั้งบรรพชาเป็นสามเณร พ.ศ.2539

ทั้งนี้ มูลนิธิกล้าธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในกิจกรรมงานด้านการศึกษา อบรม การสอบนักธรรม และการสอบพระปริยัติ แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือการสอบธรรมศึกษาแก่บุคคลทั่วไป เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาบุคคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญกุศลใหญ่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา ของ มูลนิธิกล้าธรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.มูลนิธิกล้าธรรม.com FB มูลนิธิกล้าธรรม You tube: https://m.youtube.com/channel/UCN9_cOQuVzSmadNQFLnwt6ASource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.