Politics

รัฐหนุนปลูกไม้มีค่า ย้ำค้ำประกันเงินกู้ได้จริง ปล่อยสินเชื่อแล้ว 137 ล้าน
“พล.อ.ประยุทธ์” ติดตามความคืบหน้าปลูกไม้มีค่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เน้นย้ำใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้จริง ที่ผ่านมาสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 137 ล้านบาทSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close