Politics

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง วุฒิ ปวส.-ปริญญาโท 68 อัตราเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office” ออกประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 68 อัตรา ดังนี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-21 มกราคม 2565
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-27 มกราคม 2565
1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 18 อัตรา
2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 31 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 6 อัตรา
5. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 4 อัตรา

โดยอัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาโท อยู่ที่ 17,500 บาท, วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท, วุฒิ ปวส. อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท สามารถสมัครได้ทาง http://fpo.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ. Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.