Politics

“ลลิศา” ผู้สมัคร ส.ก.ก้าวไกล ลุยหลักสี่ ชูแนวคิด “เมืองที่คนเท่ากัน”ไทยรัฐออนไลน์

3 เม.ย. 2565 16:27 น.

เด็กก้าวไกล ผู้สมัคร ส.ก.หลักสี่ ลงพื้นที่ชูแนวคิด “เมืองที่คนเท่ากัน” ลุยลดเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม การศึกษา รวมถึงการขจัดปัญหาขยะตกค้าง เพราะในเขตมีชุมชนหนาแน่นมักถูกลอยแพบริการด้านสุขภาพ รวมถึงการลดค่าครองชีพ ยันมุ่งเน้นจะทำให้ทุกคนต้องเสมอหน้าเท่ากันอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 65 น.ส.ลลิศา ไตรรัตนจรัสพร ผู้สมัคร ส.ก. พรรคก้าวไกล ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนหลักสี่ว่า รู้สึกปลื้มใจที่พี่น้องประชาชนตอบรับและรู้ว่าตนจับฉลากได้เบอร์ 5 ไวกว่าที่คาดคิด ตลอดการเข้าไปในพื้นที่วันนี้ทุกคนต่างตกมือ 5 นิ้วทักทายอย่างอบอุ่น จึงได้ประชาสัมพันธ์แนวคิดนโยบายของพรรคก้าวไกล ภายใต้แนวความคิด “เมืองที่คนเท่ากัน” โดยเป้าหมายหลักในฐานะผู้สมัคร ส.ก. ตนมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะนำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ปัญหาที่อยู่อาศัย ความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา และความไม่เป็นธรรมของโครงสร้างราคาและการบริการอย่างเท่าเทียมของการคมนาคมขนส่งสาธารณะ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมซึ่งสะสม เกาะกิน และบ่อนทำลายกรุงเทพฯ ที่รักของเรา เช่น ปัญหาส่วยกรุงเทพฯ และระบอบอุปถัมภ์ในวงราชการ และการบริหารจัดการงบประมาณเขต เป็นต้น

น.ส.ลลิศา ยังกล่าวด้วยว่า ปัญหาในพื้นที่เขตหลักสี่ต้องถูกจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจัดการขยะตกค้างในแหล่งชุมชน โดยเค้กจะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและความจำเป็นในการแยกขยะของครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน และสถานประกอบการต่างๆ โดยให้บริการทั้งในด้านความรู้ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และรางวัลจูงใจต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจัดหารถเก็บขยะขนาดเล็กเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ชุมชนแออัด และพื้นที่ที่รถเก็บขยะขนาดปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งหารือร่วมกับบริษัทเอกชนเพื่อพัฒนาระบบจัดการขยะ และมีการจัดเก็บเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขยะตามปริมาณการทิ้งจริงเพื่อให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำของอัตราค่าบริการระหว่างครัวเรือน สถานที่ราชการ สำนักงานเอกชน และห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

“ปัญหาการให้บริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงก็เป็นอีกปัญหาสำคัญที่เค้กไม่ละเลย เนื่องจากเขตหลักสี่ของเราเป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น ทั้งส่วนที่เป็นบ้านมีรั้ว และชุมชนแออัด โดยส่วนมากประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดมักจะถูกลอยแพจากการให้บริการด้านสุขภาพทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่องและสะดุดหยุดลง อาจเพราะความไม่สะดวกในการเดินทางเข้ารับบริการ หรืออาจด้วยความกังวลด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเราจะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มสวัสดิการคนเมืองจากเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดิน เพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ และโรคไข้เลือกออกฟรีจากภาษีประชาชน สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อช่วยสอดส่องและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนอย่างใกล้ชิด และมีการประสานงานตรวจเยี่ยมโดยทีมงาน ส.ก.อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังจัดให้มีบริการ Telemed เพื่อให้คำปรึกษาทางการแพทย์เพื่อความต่อเนื่องในการรักษา รวมไปถึงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก กทม.ก็เป็นเรื่องสำคัญ โดยเรามีเป้าหมายที่จะยกระดับทั้งการลงทุนพัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูแลลูกหลานชาวหลักสี่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพกว่าที่เป็นมาอีกด้วย” น.ส.ลลิศา กล่าว

น.ส.ลลิศา ยังกล่าวต่อถึงการลดค่าครองชีพในการดำเนินทางด้วยบริการสาธารณะนั้น พรรคก้าวไกลจะขยายเส้นทางการเดินรถไปในพื้นที่ที่ไม่มีบริการเข้าถึง เพิ่มจุดเชื่อมต่อบริการสาธารณะทุกระบบเข้าด้วยกัน จัดทำตั๋วคนเมืองเพื่อลดค่าใช้จ่าย จัดทำตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมเพื่อลดการจ่ายค่าเดินทางซ้ำซ้อน รวมทั้งลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เป็นต้น สิ่งที่พวกเราจะทำทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของนโยบาย “เมืองที่คนเท่ากัน” ของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล และผู้สมัคร ส.ก.พรรคก้าวไกลทุกคน พวกเรามุ่งมั่นที่จะรื้อความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เท่าเทียมให้หมดไป และจะประกอบสร้างขึ้นใหม่ซึ่งความเท่าเทียม เสมอหน้า และเป็นธรรมเพื่อให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่คนเท่ากันอย่างแท้จริง ทั้งนี้ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนชาวหลักสี่จะมีฝันและมองเห็นปลายทางของกรุงเทพมหาครเป็นภาพเดียวกับตนและพรรคก้าวไกล.

อ่านเพิ่มเติม…Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.