Politics

สธ. ผนึกกำลังแพทย์แผนไทยทั่วปท. สู้ภัยโควิด-19


สธ. ผนึกกำลังแพทย์แผนไทยทั่วปท. สู้ภัยโควิด-19พร้อมแนะ ยาฟ้าทะลายโจรและยาแผนไทยรักษาผู้ป่วยอาการน้อยได้ผลดี

 

 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางเวชปฏิบัติ เวชกรรมไทยและการใช้ยาสมุนไพร ในการดูแลผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อและได้รับผลกระทบระยะยาว จากโรคโควิด-19 พร้อมแถลงข่าว “แพทย์แผนไทยรวมพลังทั้งแผ่นดินสู้ภัยโควิด”

 

 

 

 

นายสาธิต กล่าวว่า สธ. ได้บูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์ทุกแขนงเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยปี 2565 ได้จัดสรรงบประมาณ 246 ล้านบาท ให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดหายาสมุนไพรเพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19” สนับสนุนชุดยาสมุนไพรให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยทุกแห่งทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อระยะเริ่มต้นที่มี อาการเล็กน้อย (กลุ่มสีเขียว) ที่เข้าระบบ Home Isolation และ Community Isolation ที่มีกว่า 700,000 ราย รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยด้วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome อีกกว่า 400,000ราย ให้สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

 

 

นอกจากนี้ สธ. ได้ร่วมกับเครือข่ายการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีประมาณ2,000 คนจัดทำแนวทางการใช้ปฏิบัติเวซกรรมไทย การใช้ยาสมุนไพร ให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยที่อาการหลังติดเชื้อและได้รับผลกระทบระยะยาวจากโควิด-19 รวมถึงจัดบริการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลเชิงรุก

 

 

ด้าน นพ.ยงยศ กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 ปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งมีอาการไม่รุนแรงเข้าระบบดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation จากข้อมูลการรักษาที่ผ่านมาพบว่ายาฟ้าทะลายโจร สามารถรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มนี้ได้ผลดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะจ่ายยาฟ้าทะลายโจร เพื่อช่วยบรรเทาอาการ รวมถึงยาตรีผลา ชุดรมไอน้ำสมุนไพร และอื่น 1 ส่วนกลุ่มผู้ป่วยด้วยอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome ส่วนใหญ่มักมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ วิตก กังวล มีไข้ อ่อนล้ มึนงง วิงเวียน นอนไม่หลับ ท้องอืด ท้องเสีย หายใจไม่อิ่ม ซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตและสภาพจิตใจในระยะยาว จะได้รับชุดยาไทย เช่น ยาฟ้าทะลายโจร, ยาหอมนวโกฐ, ยาห้าราก, ยาประสะมะแว้ง, ยาสหัสธารา เป็นต้น เพื่อบำบัดและบรรเทาอาการ

 

สธ. เผย แนวทางรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยยาแผนไทย 3 กลุ่ม ใช้ยาฟ้าทะลายโจรเป็นหลัก

 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางเวชปฏิบัติ เวชกรรมไทยและการใช้ยาสมุนไพร ในการดูแลผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อและได้รับผลกระทบระยะยาว จากโรคโควิด-19 พร้อมแถลงข่าว “แพทย์แผนไทยรวมพลังทั้งแผ่นดินสู้ภัยโควิด”

 

 

 

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้เปิดเผยแนวทางการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ด้วยยาแผนไทย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.กลุ่มก่อนการติดเชื้อ เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อการทำให้ระบบคุมคุ้มกันมีความแข็งแรงจะทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นจึงทำให้ความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดลดลง ยาหลักคือ ฟ้าทะลายโจร

 

2.กลุ่มผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง

– กลุ่มไม่มีอาการ (อ่อนเพลีย มึนงง คอแห้ง) ยาหลัก คือ ฟ้าทะลายโจร ส่วนยาเสริม คือ ยาห้าราก ขาเขียวหอม
– กลุ่มมีอาการน้อย (อ่อนเพลีย มึนงง คอแห้ง ไอ เจ็บคอ น้ำมูก เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ยาหลัก คือ ฟ้าทะลายโจร ส่วนยาเสริม คือ ยาห้าราก ขาเขียวหอม ยาจันทน์ลีลา
– กลุ่มมีอาการไข้ ( ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ปวดเมื่อย ตัวร้อน ปวดเมื่อย อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.5 – 38องศาเซลเซียส ยาหลัก คือ ฟ้าทะลายโจร ส่วนยาเสริม คือ ยาห้าราก ยาจันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง

 

3.กลุ่มหลังการติดเชื้อแต่ยังมีอาการต่างๆหลังการเป็นโควิด-19 อยู่เช่นปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว อ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนล้าหายใจลำบากหายใจตื้นสั้นไม่เต็มอิ่ม ไอเรื้อรัง รู้สึกคันเนื้อคันตัวแต่ว่าไม่มีไข้ตัวร้อนท้องเสียท้องอืดบางครั้งอาการเหล่านี้จะคงเป็นอยู่อีกนานหลังจากหายจากอาการโควิดแล้วการให้ยาสมุนไพรหลังหายจากอาการโควิด เพื่อบรรเทาอาการที่ตามมาปรับสมดุลย์ร่างกายให้เข้าสู่ภาวะปกติและเป็นการปรับภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจะทำให้ร่างกายฟื้นคืนตัวได้ดีและเร็วขึ้นทำให้ไม่มีอาการเรื้อรังตามมา ยาหลักคือ ยาหอมนวโกฐ, ยาประสะจันทร์แดง ยามันทธาต ยาธาตุบรรจบ และยาตรีผลา

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

The post สธ. ผนึกกำลังแพทย์แผนไทยทั่วปท. สู้ภัยโควิด-19 appeared first on INN News.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close