Politics

สภาพอากาศวันนี้ มวลอากาศเย็นจากจีน ทำไทยตอนบนฝนเพิ่ม ระวังน้ำท่วม-น้ำป่า
มวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยในวันนี้ ทำให้พื้นที่ตอนบนมีฝนตกมากขึ้น โดยเฉพาะภาคอีสาน กรมอุตุฯ เตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close