Politics

สืบสานตำนานแห่ยักษ์คุ
“เทศกาลแห่ยักษ์คุ” เป็นประเพณีพื้นถิ่นของชาว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาในอดีต ตามความเชื่อบวกนิยายปรัมปราSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close