Politics

“อาหารไทยสำเร็จรูป”สดใสย้ำตราThai SELECT


เศรษฐกิจ

20 เมษายน 2022 – 18:31

กระทรวงพาณิชย์ เผย สินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปยังสดใส ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปหลังโควิด-19 เร่งส่งเสริมใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกเพื่อให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ ด้านผู้ประกอบการในหลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที โดยสินค้าอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับตัวอย่างเห็นได้ชัด เพราะผู้คนต่างหันมาปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้านมากขึ้น ในหลายประเทศพบว่าแม้ผู้คนจะยังคงต้องการใช้ชีวิตนอกบ้าน แต่เรื่องอาหารยังเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ

 

โดยกรมฯ พร้อมให้การสนับสนุนคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป พร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทาน เครื่องแกง น้ำจิ้ม หรือ ขนมไทย เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อให้ผู้บริโภคหรือร้านอาหารไทยในต่างประเทศสามารถเลือกซื้อเพื่อนำไปปรุงอาหารได้อย่างสะดวกและมีรสชาติตามตำรับอาหารไทย และตามนโยบายในเรื่องของ “อาหารไทย อาหารโลก” ที่มุ่งเน้นการขยายตลาดอาหารไทยไปตลาดโลกนั้น ทำให้การมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในตลาดสากลได้มากขึ้น ปัจจุบันมีการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 603 ผลิตภัณฑ์ จาก 54 บริษัท

 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ในปีนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ามาขอรับตราสัญลักษณ์เป็นจำนวนมาก จากการเล็งเห็นอัตราการเติบโตในตลาดต่างประเทศ และต้องการยกระดับมาตรฐานควบคู่กับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในตลาดสากล และในปีนี้ได้มีการขยายการมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้ครอบคลุมเครื่องปรุงรสสำหรับอาหารไทย เนื่องจากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอาหารไทยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดต่างประเทศ

 

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ไม่ใช่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แต่เป็นสัญลักษณ์การันตีว่าเป็นเมนูอาหารไทยที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารตามแบบวิธีการปรุงอาหารไทย ผ่านกรรมวิธีประกอบอาหารที่ใช้เครื่องปรุงตามแบบอย่างอาหารไทย บ่งบอกเอกลักษณ์ มีรสชาติและรูปลักษณ์ของอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ซึ่งมีรายละเอียดแจ้งไว้บนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่ได้มาตรฐานสากลโดยอาหารยังคงมีคุณภาพสมบูรณ์เมื่อเปิดบริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกมั่นใจได้ว่าสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปที่กำลังจะเลือกซื้อนั้นมีรสชาติและคุณภาพตามที่ต้องการอย่างแน่นอน

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT นั้น จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรม เช่น การประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าอาหาร ในต่างประเทศที่กรมเข้าร่วม การจัดแสดงในคูหานิทรรศการ Thai SELECT ในงานแสดงสินค้า THAIFEX- ANUGA ASIA การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจับคู่เจรจาธุรกิจโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งกรมเชื่อมั่นว่าโครงการและกิจกรรมต่างๆ จะช่วยผลักดันให้การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปไปยังต่างประเทศนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.