Politics

ไทยเร่งสหรัฐฯพิจารณาต่อGSPหนุนศก.


อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผย ไทยส่งหนังสือถึงสหรัฐฯเร่งพิจารณาต่อGSPหลังโครงการเดิมสิ้นสุด ย้ำผู้ประกอบการยังส่งสินค้าได้ตามปกติ

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP ที่สหรัฐอเมริกาให้แก่ประเทศต่างๆ รวมถึงไทย ซึ่งหมดอายุลงตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขณะนี้สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการดำเนินขั้นตอนเพื่อผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการ GSP ในขณะที่ประเทศไทยได้ร่วมกับกลุ่มประเทศที่เคยได้รับสิทธิ 26 ประเทศ ยื่นหนังสือขอให้รัฐสภาสหรัฐฯ เร่งพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว

 

โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศผู้ได้รับสิทธิ การช่วยลดต้นทุนให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในสหรัฐฯ ที่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางมาใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคบริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซื้อสินค้านำเข้าในราคาที่ถูกลงได้

 

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การต่ออายุโครงการ GSP จะเป็นปัจจัยส่งเสริมและช่วยเหลือนโยบายภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นและฟื้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับสิทธิ

อย่างไรก็ตาม การต่ออายุโครงการ GSP ครั้งใหม่นี้มีความเป็นไปได้ว่า สหรัฐฯ จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการให้สิทธิแก่ประเทศต่าง ๆ ให้สะท้อนประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญ มากขึ้น เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน รวมถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสินค้าที่ได้รับสิทธิ หลักเกณฑ์มูลค่าการนำเข้า กฎแหล่งกำเนิดสินค้า

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ยังกล่าวด้วยว่าแม้โครงการ GSP สหรัฐฯ ได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ผู้ประกอบการไทยยังสามารถส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ได้ตามปกติ โดยผู้นำเข้าสหรัฐฯ ที่นำเข้าสินค้าที่เคยได้รับสิทธิ GSP จะต้องชำระภาษีในอัตราปกติไปจนกว่าจะมีการต่ออายุโครงการ

 

และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิฯผู้นำเข้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้สิทธิ GSP ตามปกติ โดยที่ผ่านมาสหรัฐฯ จะทำการคืนภาษีที่ชำระไปหรือคืนหลักประกันการนำเข้าให้แก่ผู้นำเข้าสินค้าภายใต้ GSP เมื่อโครงการได้รับการต่ออายุเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

The post ไทยเร่งสหรัฐฯพิจารณาต่อGSPหนุนศก. appeared first on INN News.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.