Politics

"น.ต.ศิธา" อ้อนชาวคลองเตยขอโอกาสให้คนรู้ปัญหาและเป็นลูกหลานเข้าไปทำงาน
"ศิธา ทิวารี" ลงพื้นที่ย่านคลองเตยถิ่นเกิด ระบุรู้ปัญหาทุกซอกทุกมุม อ้อนขอโอกาสให้เข้าไปรับใช้ ยันหากได้เป็นผู้ว่าฯกทม. จะหนุนให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้ คู่กับมีสวัสดิการที่ดีSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close