Politics

"สมศักดิ์" เยี่ยมจุดตรวจห้วยไร่ ชมทำงานแข็งขัน สกัดยาเสพติด
"สมศักดิ์" ควงเลขา ป.ป.ส.เยี่ยมจุดตรวจห้วยไร่ จ.แพร่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ชมทำงานแข็งขันเป็นจุดยุทธศาสตร์สกัดยา แนะอย่าทำงานรูปแบบเก่า ศึกษาประมวล ก.ม.ใหม่ตามให้ทัน เน้นสืบสาวยึดทรัพย์Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close